بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهندسی نفت

بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت

  بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت چکیده 2 مقدمه: 2 مواد و روش ها: 4 بحث و نتیجه گیری: 4 شکل 1: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در 5/0 درصد وزنی Na2CO3 6 شکل 2: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در 1 درصد وزنی Na2CO3 6 شکل 3: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در 5/1 درصد وزنی Na2CO3 6 مراجع : 6   چکیده با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه خاص است. استفاده از مواد شیمیایی در پروژه های ازدیاد برداشت نفت درنقاط مختلف دنیا نتایج خوبی داشته و باعث …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...