بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله تاثیر برند بر وفاداری مشتریان

دانلود ترجمه مقاله وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله وفاداری برند – امرالد ۲۰۱۸ هدف: این مقاله توضیح می دهدکه چگونه ارتباط خودبرندسازی(سلف برند) از طریق تجربه برند به وفاداری برند مرتبط است. تجربه برند باید ارتباط خودبرندسازی را با عمل کردن به عنوان مکانیزمی تایید کند که از طریق آن ارتباط خودبرندسازی با وفاداری برند مرتبط باشد. طرح/روش شناسی/ رویکرد: داده ها از ۳۱۷ نفر از طریق نظرسنجی آنلاین Facebook Boosting بدست آورده شد و با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شد. یافته ها: تحلیل ها تایید کرده اند که تجربه برند به طور کامل ارتباط بین خودبرندسازی و وفاداری برند را تایید می کند. محدودیت های تحقیق/پیامد: تضمین یک تجربه مثبت برند برای مدیران برند اساسی می باشد کسانی که تصمیم دارند …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...