بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله اکولوژی دریا

دانلود مجموعه مقالات اکولوژی و توسعه پایدار

دانلود مجموعه مقالات اکولوژی و توسعه پایدار مجموعه مقالات با عناوین زیر تقدمیتان میگردد: ارزیابی سطح پایداری محالت غیررسمی با استفاده از مدل ردپای ا کولوژیک از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا تحقق اهداف توسه پایدار رود دره های شهری بر مبناب ارزیابی اکولوژیکی جهانی شدن و توسعه پایدار- فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی- دوره 2- شماره 3- 1390 صص 1-18 شاخص ردپای اکولوژیک در سنجش پایداری توسعه شهری – شهر ساری مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی نقش خانه های اکولوژیکی در توسعه پایدار گردشگری نقش و کارکردهای اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها کاربست رهیافت توسعه پایدار محلی با رویکرد اقتصاد اکولوژیک محور در محله بابوکان جنوبی واقع در منطقه 11 شهرداری اصفهان فرمت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...