or

بایگانی برچسب: معماری

دانلود رایگان طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی -بخش هشتم

دانلود رایگان طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی -بخش هشتم 5-1-2-1- فضاهای اختصاصی فضاهایی است که مشخصاً به عوامل اجرا مربوط است و اصولاً می باید از فضاهای عمومی مجزا بوده و از تداخل با این فضاها مصون باشد. برای شناخت بیشتر این فضاها و نحوه حرکت در آنها، به حرکت بازیگران و کارکنان صحنه و دکور در فضاهای اختصاصی توجه …

ادامه...

تعاریف اصطلاحات شهرسازی

تعریف حریم راهبه کل اراضی طولی و عرضی که برای جاده سازی و تعریض و اقدامات راهداری و ایمنی بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد حریم راه گفته می شود. لازم به ذکر است ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع 100 متری از انتهای حریم قانونی …

ادامه...

اصطلاحات آئین نامه شهرسازی

ماده 1–اصطلاحات مندرج در این آئین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود : الف- رودخانه: مجرائی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. ب- نهر طبیعی : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته  ودارای حوضه آبریزی مشخصی نباشد. پ- …

ادامه...

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ماده 1 – محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء میباشد. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث …

ادامه...

ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای مسکونی

ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای مسکونی 1- سطح اشتغال حداکثر 60 درصد زمین (حد نصاب قطعات تفکیکی مسکونی پیشنهادی 140 متر مربع است) 2- تراکم مسکونی 120 درصد 3- استفاده از مصالح مناسب مانند آجر و تیر آهن 4- استفاده از پوشش تیرآهن و ایرانیت و امثال آن برای پوشش سقف پیشنهاد می شود تا حتی الامکان درسقب شیبدار …

ادامه...