بایگانی/آرشیو برچسب ها : معماری بازار رضا مشهد

مطالعات معماری فروشگاه ها(بازار)

6-5. فروشگاه ها(بازار)   6-5-1. تاریخچه بازار ایران با ویژگی های خود همیشه زبانزد جهانیان بوده و نام آن به همه زبان های جهان در آمده و چنان مشهور شده است که صحنه های بزرگ و چشمگیر در افسانه ها و داستان ها به خود اختصاص داده است . تا جاییکه اگر مصنفی می خواسته است ایران وایرانی را در اثر خود توصیف کند نام بازار ایران ، بر آن می نهاده است . پرهیز ایرانی از دروغ و ریاکاری و مردم فریبی و بویژه رباخواری ، بازرگان و سوداگر ایرانی را از سود جویی و بهره برداری ستمکارانه از پیشه ی خود باز می داشته و شاید به همین دلیل ایرانیان چندان توجهی به سوداگری نداشته و طبقه ی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...