بایگانی/آرشیو برچسب ها : مصالح پای کار به انگلیسی

مصالح پای کار و نکات

مصالح پای کار و نکات مصالح پای کار مصالح پای کار به مصالحی اطلاق می شود که برای اجرای موضوع پیمان مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه به برنامه زمان بندی اجرای کار طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه گیری با شمارش باشد. نکات مصالح پای کار هنگام ورود مصالح پای کار به کارگاه باید صورت جلسه ورود که در آن ، نوع ، مقدار و تاریخ و ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور تنظیم شود. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت  مقدار مصالح پای کار اندازه گیری می شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار 70درصد بهای مصالح پایان کار و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...