or

بایگانی برچسب: مشاعره شروع بیت با حرف ه

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ه

هر چیز که بشکند ز بها افتد و لیک      دل را بها و قدر بود تا شکسته است هادی رنجی   هر سر موی تو را با زندگی پیوندهاست      با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است صائب تبریزی   هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم     باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هلالی جغتایی   …

ادامه...