بایگانی/آرشیو برچسب ها : مراحل آرماتور بندی فونداسیون

نکات مورد توجه در عملیات آرماتوربندی فونداسیون

مراحل آرماتور بندی: تهیه میله گردها حمل میله گردها به کارگاه ساختمانی تحویل و بررسی کمی و کیفی میله گردها انبار کردن میله گردها برداشتن میله گردهای موردنظر در هر مرحله ساختمانی مطابق با نقشه های سازه مصوب و آماده برش و نصب کردن آنها شکل دادن میله گردها مطابق با نقشه های مصوب تمیز کردن میله گردها به هم بستن میله گردها نصب آرماتورهای آماده نکات مورد توجه در عملیات آرماتوربندی فونداسیون کف فونداسیون تمیز باشد. سایز (قطر) و فاصله آرماتورها بر اساس نقشه محاسبات کنترل شود. پوشش (کاور) زیر، کنار و روی آرماتور تامین شده باشد. طول خم آرماتورها کنترل شود. عمق فونداسیون، فاصله مش بالا و پایین و استحکام خرک ها کنترل شود. از آرماتور زنگ زده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...