بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت رسانه های اجتماعی

(مدیریت رسانه)کلیدی ترین ابزار برای (مدیریت بحران)

(مدیریت رسانه)کلیدی ترین ابزار برای (مدیریت بحران)   چکیده (مدیریت بحران) همچون مفهوم (بحران) از منظرهای گوناگون مورد تعریف واقع شده است,گستره مفهومی  تعریف این واژه بسیار فراخ و در برگیرنده هر تمهیدی برای پرهیز از بحران و جستجوی اندیشمندانه بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای تامین منافع و غیره است”از سوی دیگر با ورود جامعه جهانی به مدینه فاضله ای تحت عنوان جامعه اطلاعاتی و کنترل و مدیریت کلیه امور اعم  از اقتصادی,اجتماعی و سیاسی در قالب جامعه اطلاعاتی و با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و رسانه انجام می گیرد و در مقوله مدیریت بحران و کنترل انها نیز هر گونه اقدام و مدیریتی ارتباط تنگاتنگی با رسانه پیدا می کند و در این حالت است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله : ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی

دانلود مقاله : ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی . ورود انسان ها به انواع رسانه های اجتماعی نظیر شبکه های اجتماعی اینترنتی و عضویت در آن ها، وبلاگ ها، فروم ها و… سبک زندگی انسان را تغییر داده است. عدم تعادل در زندگی حقیقی و فعالیت های روزمره با زندگی مجازی در رسانه های اجتماعی برخی از افراد بویژه جوانان، موجب برهم خوردن توازن زندگی حقیقی شده است. هدف این پژوهش، ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و از نظر روش اجرا توصیفی-تحلیلی است.همچنین روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. بررسی ها نشان می دهد با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...