بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت دانش سازمانی

دانلود جزوه مدیریت دانش سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

دانلود جزوه مدیریت دانش سازمانی دانشگاه شهید بهشتی جزوه مدیریت دانش سازمانی دانشگاه شهید بهشتی که توسط دکتر روح الله تولایی در دو بخش تهیه شده است استراتژی های مدیریت دانش سازمانی (Enterprise knowledge management strategies) در سال ۱۳۹۶ توسط دکتر تولایی به صورت پاورپوینت تهیه شده است . منابع استفاده شده در تهیه این جزوه عبارتند از: تولایی، روح اله و فیلی، مینا (۱۳۹۴)، مفاهیم و کاربردهای نوین مدیریت دانش، انتشارات حتمی تولایی، روح اله و دیگران (۱۳۸۹)، بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها، دوماهنامه علمی – ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره ۲۷ Meir Russ (2010), Knowledge Management Strategies for Business Development, IGI Global. Miltiadis D. Lytras and et al., (2008), Knowledge Management Strategies: …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391  1 چکیده 2 کلید واژ ه: 2 مقدمه. 2 فرضیه های پژوهش… 4 روش پژوهش… 4 یافته های پژوهش… 4 جدول 1( همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی.. 4 جدول 2( همبستگی بین مولفه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی.. 5 جدول 3- جدول تحلیل واریانس،  مشخصه های آماری رگرسیون و ضریب بتای  بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی   5 جدول4- جدول تحلیل واریانس ، مشخصه های آماری رگرسیون  و ضریب بتای بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی بعد از حذف مولفه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...