or

بایگانی برچسب: مديريت آموزشي

دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس 

دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس    دوره کارشناسی رشته مدیریت آموزشی موضوع : رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس  راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382     چکیده پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی …

ادامه...

    دانلود مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

    دانلود مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم مقدمه: در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد. از …

    ادامه...