بایگانی/آرشیو برچسب ها : محاسبه عمق گودبرداری

دانلود رایگان تحقیق راجب گودبرداری

دانلود رایگان تحقیق راجب گودبرداری گودبرداری عملیاتی آسان ولی بسیار تخصصی هدف از گودبرداری چیست؟ گودبرداری در زمین های انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود که گاهی ممکن است عمق گودبرداری بنابر جنس زمین به چندین متر برسد . گودبرداری به دو روش انجام می شود: 1:گودبرداری در زمین های نامحدود : منظور از زمین نامحدودزمین بسیار وسیعی است که اطراف آن هیچ گونه ساختمانی نباشد 2: گودبرداری در زمین های محدود : منظور از زمین محدود زمین نسبتا کوچکی است که اطراف آن ساختمان هایی وجود داشته باشد شیب دیواره های محل گودبرداری : برای جلوگیری از ریزش دیواره های محل گودبرداری به داخل معمولا خاک برداری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

عمق گود‌برداری

گود‌برداری و پی‌کنی‌ گود‌برداری به آن قسمت از عملیات خاکی گفته می‌شود که پایین‌تر از سطح زمین برای احداث زیرزمین، موتور خانه و … انجام می‌گیرد. ولی پی‌کنی به تمامی عملیات خاکی که در سطح زمین انجام می‌گیرد‌. شناسایی زمین شناخت خصوصیات و قابلیت زمین که قرار است سازه بر روی آن ساخته شود و همچنین نحوه‌ی گود برداری و استفاده از سازه‌های نگهبان، رعایت مسائل ایمنی و وضعیت ساختمان‌های اطراف حین گود برداری، مواری که باید مورد توجه و دقت قر‌ار گیرد. منظور اصلی از شناسایی زمین، بدست آوردن اطلاعات زیر است. بررسی توپو گرافی عمومی منطقه، وجود خاک دستی، بررسی وضعیت ترک‌ها و ناپایداری‌های احتمالی در شیب‌ها، بررسی خاصیت تورم خاک تعیین حداکثر و حداقل سطح آب‌های زیرزمینی که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...