بایگانی/آرشیو برچسب ها : محاسبه سختی دیوار برشی

محاسبات سرانگشتی طراحی دیوار برشی

محاسبات سرانگشتی طراحی دیوار برشی دیوار برشی Shear wall در مهندسی سازه ،دیوار برشی دیواری است که از قطعات مهاری(قطعات برشی)ساخته شده و وظیفه خنثی کردن اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده دارد.دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار باد و بار زلزله طراحی می شود. دیوارهای برشی نوعی از سیستم های سازه ای است که مقاومت جانبی ساختمان یا سازه را تامین می کند. بارهای جانبی در یک صفحه و در طول بعد قائم دیوار اعمال می شوند. مراحل اجرادیوار برشی آرماتوربندی افقی و عمودی قالب بندی بتن ریزی مزایای دیوار برشی افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش موثری دارد. این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...