بایگانی/آرشیو برچسب ها : محاسبه تیرها

محاسبه سر انگشتی و سریع ابعاد شاه تیرها و تیرهای بتنی

محاسبه سر انگشتی و سریع ابعاد شاه تیرها و تیرهای بتنی چون نوع قاب های موجود در ۲ جهت خمشی است و وظیفه تحمل نیروهای جانبی را دارد و در این مورد ارتفاع تیر ¹1/10تا 1/12 دهانه قابل توصیه توصیه می باشد و عرض تیر نیز حدود 1/10 تا 3/4ارتفاع می باشد. آخرین و کمترین ارتفاع یک مقطع ۱/۱۶ طول دهانه می باشد. عرض تیرها متناسب با عرض ستون ها اجرا می کنند. برای محاسبه As حداقل جهت FY=4000مقدار As اولی را در عدد 0.9 ضرب می شود . محاسبه سرانگشتی حداقل آرماتورهای طولی در تیرها بدون در نظر گرفتن آرماتورهای تقویتی . مقدار as حداقل نمره آرماتور طولی fy=3000 ابعاد تیرها نمره آرماتور طولی fy=3000 ابعاد تیرها مقدار as حداقل ۴.۲ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...