بایگانی/آرشیو برچسب ها : مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی

دانلود مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دانلود مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقی حقوقی مسئولیـت مدنی شهرداری در حقوق ایران می باشد. الزام دولت و نهادهای دولتی به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می شود. شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد، که در حوزه مسئولیـت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی مبانی توجیهی جهت مسئولیـت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه علاوه بر نظریه تقصیر قابل توجیه نبوده و لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...