or

بایگانی برچسب: قوس الکتریکی به فارسی

قوس الکتریکی چیست؟

قوس الکتریکی چیست؟ تاریخچه   در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود. و انتهای آنها که از شدت گرما سفید شده است نور …

ادامه...