oror

بایگانی برچسب: فقه

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه فقه حقوق

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه چکیده در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع  اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب …

توضیحات بیشتر »

دانلود سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری

دانلود سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری فقه

دانلود سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری دانلود سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری   چکیده: یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن می‌‌تواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند.حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد.حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن چه در نظام‌های بسیط یا فدرال می‌‌تواند استعداد‌های مردمان محلی را به کار اندازد ویک جهش، جنبش و انگیزه‌های خدمت رسانی در مناطق شان را افزایش دهد اما نظام غیرمتمرکز شرایطی هم دارد که …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه فقه

دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه دانلود پروپوزال رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی  گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی    1- عنوان به زبان فارسی: رابطه حقیقت و اعتبار از منظر فقه و اصول فقه 2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی): The relation between reality and credentials from jurisprudence and principle of islamic law ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) : شاید بتوان گفت که بنیاد ترین موضوع در معرفت بشری پدیدۀ معرفت است، ‌زیرا که هر موضعی در هر موضوعی منوط به داشتن نظری منقح یا غیر منقح در باب معرفت است. دانش هایی چون منطق، ‌روانشناسی، ‌روش شناسی، فلسفه و عرفان هریک از وجهی از وجوه معرفت را به تماشا نشسته اند. …

توضیحات بیشتر »

بررسی راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی

بررسی راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی فقه حقوق

چکیده: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از  جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می کنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم. کلیدواژه: پلیس ، سازمان …

توضیحات بیشتر »

دانلود بررسی توارث زوجین

دانلود بررسی توارث زوجین فقه

چکیده: توارث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1ـ میراث زوجه‌ای که تنها وارث متوفّی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنیِ زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می‌رسد یا چنانکه فقهای معاصر می‌گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می‌شود؟ 2 ـ دومین مسأله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفّی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه‌ای که فاقد فرزند از متوفّی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مسأله اوّل، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مسأله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تأملّ جدی می‌داند.در این کار تحقیقی بر آن …

توضیحات بیشتر »