بایگانی/آرشیو برچسب ها : فارسی

دانلود رایگان سوالات ادبیات تخصصی دبیرستان

دانلود رایگان سوالات ادبیات تخصصی دبیرستان   الف) معنی شعر و نثر: 6 نمره معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید. 1- بر خویشتن می ژکید. 2- تفحّص کار دزدان کردی. 3- ابراهیم را بازداشته بودند. 4- که گر من دهم دست بند و را 5- غذار افروز رویان افلاک. 6- ببنی تو فردا سنان مرا              همان گرد کرده عنان مرا 7- در باب خواجه ژاژ می خاییدم و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سود نهادند. 8- چو صینش در افواه دنیا فتاد        تزلزل در ایوان کسری فتاد 9- سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده می سفتم. 10- چون دمنه دید که شیر در تقریب گاو …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شعر

مقدمـه نـکـوی جـهـان ز بیـش و کمـی بـرآن پــاک مــرد شیـخ قـمـی به زینـت گـری تـوانـای دســت بـه گــردآوری قلـم کــار بســت هــزاران کلیـدش ز بـاب بهشت به صورت نیایش به معنی سرشک بیــاورده یکـجـا ز بـاب جنــان   مفـاتیح زیبـــا ز گفـت کســـان نبـی و عــلــی و همـه آلشــان     سخـن کرده زیبــا در اقوالشــان سخن های زیبا ز اصحـاب دیـن   ز طـوبای جنّـت بـرآورده چیــن ز بــاغ امـامـت برافشـرده عطـر     گلابی به جامش به هر خط و سطر به هر روز و هر شب ز ایـّام حـق     بیـاورده جمعــی ز خوبــان ورق که گر جان به لطفش مصفّا کنی   کلیــدی ز جنـّت مهیــا کنـــی کلیدی چو خواهی ز باب بهشت    بخـوان از مفاتیح بیافشان سرشک علی روح مرحوم الشیخ عباس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

رستم و سهراب

خلاصه داستان: روزی رستم « غمی بد دلش ساز نخجیر کرد.» از مرز گذشت، وارد خاک توران شد، گوری شکار و بریان کرد و بخورد و بخفت. سواران تورانی رخش را در دشت دیده به بند کردند. رستم بیدار که شد در جستجوی رخش به سوی سمنگان رفت. شاه سمنگان او را به سرایش مهمان کرد و وعده داد که رخش را می‌یابد. نیمه شب تهمینه دختر شاه سمنگان که وصف دلاوری‌های رستم را شنیده بود، خود را به خوابگاه رستم رساند و عشق خود را به او ابراز کرد و گفت آرزو دارد فرزندی از رستم داشته باشد. زمانی که رستم تهمینه را ترک ‌می‌کرد، مهره‌ای به او داد تا در آینده موجب شناسایی فرزند رستم گردد. نه ماه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...