or

بایگانی برچسب: عمران

اعضای محوری در قاب‌های فولادی

اعضای محوری در قاب‌های فولادی ‌اعضای محوری عضو محوری، عضوی را گویند که بتواند تنها نیروی محوری بصورت کششی یا فشاری موجود در دو انتهای خود را تحمل کند. اعضای محوری در سازه‌های متعددی مانند ساختمان‌های چندطبقه، پل‌های معلق، خرپاها و مخازن هوایی به عنوان اعضای اصلی تحمل کننده بار و اعضای فرعی مهار کننده جانبی به کار می‌روند تا پایداری …

ادامه مطلب...

میراگرهای ویسکوز

میراگرهای ویسکوز میراگرهای ویسکوز در روش‌های نوین طراحی لرزه‌ای، دو دیدگاه برای مقابله بـا انرژی زمین لرزه وجود دارد. دیدگاه اول، روش‌هایی که باعث کاهش نیروی وارد به سازه به وسیله‌ی جدا سـاختن سـازه از ارتعاش زمین می‌شوند. و سیستم‌های جداسازی پایه در این دسته قـرار مـی‌گیرنـد‌. در دیـدگاه دوم، جـا‌یگزین سـاختن تجهیزات میرایی برای اتلاف انرژی لرزه‌ای مورد نظـر اسـت. این …

ادامه مطلب...

بررسی انواع مختلف دربها و پنجره ها

بررسی انواع مختلف دربها و پنجره ها بررسی انواع مختلف دربها و پنجره ها صنعت ساخت دربها و پنجره ها در بازار ایران پیشرفت خوبی نموده است. به نحوی که هم مصالح متفاوتی جهت ساخت آنها بکار برده می شود و هم با لولا ها و یراق آلات مختلفی می توان آنها را ساخت. دربها و پنجره ها را می …

ادامه مطلب...

آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی

آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی ‌هر ساله تعدادی زلزله ویران کننده در ایران اتفاق می‌افتد که عمدتاً کانون این زلزله‌های در بافت‌‌های روستایی هستند. تجارب بدست آمده از زلزله‌های گذشته نشان از آسیب پذیری بالای ساختمان‌های‌ بنایی است. به دلیل سنتی بودن ساخت و ساز در روستاهای ایران و ساخت خانه‌های با مصالح بنایی و همچنین عدم استفاده …

ادامه مطلب...

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک)

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) ارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) نکاتی درباره سقف تیرچه و بلوک و محاسبه وزن واحد سطح : معمولا اگر طول دهانه از ۴ متر بیشتر باشد از کمرکش استفاده می کنیم، کار کمرکش بستن تیرچه ها به یکدیگر برای کمتر کردن خیز تیرچه ها است. کمرکش ها عمود بر جهت تیرچه …

ادامه مطلب...