بایگانی/آرشیو برچسب ها : عمران

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک)

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) ارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) نکاتی درباره سقف تیرچه و بلوک و محاسبه وزن واحد سطح : معمولا اگر طول دهانه از ۴ متر بیشتر باشد از کمرکش استفاده می کنیم، کار کمرکش بستن تیرچه ها به یکدیگر برای کمتر کردن خیز تیرچه ها است. کمرکش ها عمود بر جهت تیرچه ها قرار می گیرند و نحوه ارماتور گذاری انها بدین نحو است که در ۱ متر اول دهانه از هر طرف استفاده از سنجاقک به فواصل اتساین ۱۰ سانتی متر و در اواسط دهانه به اتساین ۲۰ سانتی متر می رسد. مطابق یک توصیه اگر طول دهانه از ۷ متر بیشتر باشد بهتر است که در هر ۳ متر یک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان در محل دست انداز

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان در محل دست انداز

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در زیر سقف در محل تقاطع با دیوار

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در زیر سقف در محل تقاطع با دیوار

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...