بایگانی/آرشیو برچسب ها : عمران

آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی

آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی آسیب پذیری ساختمان‌های بنایی ‌هر ساله تعدادی زلزله ویران کننده در ایران اتفاق می‌افتد که عمدتاً کانون این زلزله‌های در بافت‌‌های روستایی هستند. تجارب بدست آمده از زلزله‌های گذشته نشان از آسیب پذیری بالای ساختمان‌های‌ بنایی است. به دلیل سنتی بودن ساخت و ساز در روستاهای ایران و ساخت خانه‌های با مصالح بنایی و همچنین عدم استفاده از علم مهندسی، ‌باعث‌ ‌وقوع خسارات مالی و جانی فراوانی شده است. لذا مقاوم‌سازی دیوارهای بنایی موجود، جهت کاهش آسیب پذیری و بهبود عملکرد لرزه‌‌ای ساختمان‌های بنایی توسط یک راهکار مناسب ضرورت می‌یابد. ساختمان‌های بنایی سهم عمده‌ای از ساخت و ساز در سطح دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. علت این موضوع، ارزان بودن مصالح و دسترسی آسان و از همه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک)

بارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) ارگذاری ساختمان های معمولی (تیرچه و بلوک) نکاتی درباره سقف تیرچه و بلوک و محاسبه وزن واحد سطح : معمولا اگر طول دهانه از ۴ متر بیشتر باشد از کمرکش استفاده می کنیم، کار کمرکش بستن تیرچه ها به یکدیگر برای کمتر کردن خیز تیرچه ها است. کمرکش ها عمود بر جهت تیرچه ها قرار می گیرند و نحوه ارماتور گذاری انها بدین نحو است که در ۱ متر اول دهانه از هر طرف استفاده از سنجاقک به فواصل اتساین ۱۰ سانتی متر و در اواسط دهانه به اتساین ۲۰ سانتی متر می رسد. مطابق یک توصیه اگر طول دهانه از ۷ متر بیشتر باشد بهتر است که در هر ۳ متر یک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان در محل دست انداز

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان در محل دست انداز

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در زیر سقف در محل تقاطع با دیوار

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در زیر سقف در محل تقاطع با دیوار

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...