بایگانی/آرشیو برچسب ها : علم قاضی در حدود

دانلود مقاله راجب علم قاضی

دانلود مقاله راجب علم قاضی اشاره در بررسی ادله اثبات دعوی و طرق اثبات جرائم، علم قاضی از اهمیت ویژه ای در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامی، حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند. صریح بر اعتبار علم حاکم قاضی شرع وجود دارد اما از آنجائیکه خاستگاه اصلی قوانین موضوعه فقه می باشد لذا ضروری است تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، مقاله ای که در پیش روی دارید تحقیقی است تا بیانگر میزان اعتبار علم قاضی در صدور حکم بر طبق آن باشد. *  *  …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران   1.مقدمه دلایل کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. زیرا اصل برائت یا فرضیه بی گناهی متهم جز با ارائه دلایل کافی، متقن و تحصیل شده از روش های مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. “علم قاضی” به عنوان یکی از منابع ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است. این نهاد حقوقی که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ومتعاقب تدوین و تصویب قوانین منطبق بر موازین اسلامی در برخی از مقررات کیفری به آن اشاره رفته است،تاکنون مفهوم و حدود وثغور، مقایسه و تطبیق آن با نظام …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...