بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح جامع و تفصیلی شهر اهواز

دانلود رایگان مطالعات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز

دانلود رایگان مطالعات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز 19-5-3- حوزه کاربری اراضی انتظامی: مقر نیروهای انتظامی، مراکز پلیس، زندان، کانون اصلاح و تربیت مراکز راهنمایی و رانندگی، مراکز پلیس فرودگاه، راه آهن و سایر مراکز ویژه امنیتی از جمله کاربریهای قابل استقرا در این حوزه میباشند.   1-19-5-3- مقررات تفکیک و ساختمان در حوزه کاربری اراضی انتظامی: مقررات ساختمانی در این حوزه بستگی به طرحهای مصوب ارگانهای ذیربط خواهد داشت و لازمست کمیته ویژه ای از طرف مجری طرح مأمور رسیدگی و تدوین مقررات مربوطه گردد لیکن رعایت مقررات کلی در مجموعه های اداری – ستادی به شرح ذیل قابل ذکر میباشد. تبصره 1- حداکثر سطح زیر بنا در طبقات صد در صد مساحت زمین تبصره 2- حداقل سطح …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود فایل ورد – ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز

دانلود فایل ورد – ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز 3- ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز پیشگفتار: ضوابط و مقررات تفکیک و ساختمان طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتی شهر و همچنین هدایت و کنترل عملیات عمرانی در محدوده توسعه آینده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومی، رفاه و ایمنی شهروندان و همچنین پایدار نگهداشتن ارزشهای فرهنگی و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداری ساکنان از فضای شهری مساعد و تضمین تماس آنها با محیط شهری مناسبتر در بخشهای ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی به انضمام الگوها و طرحهای تیپ تنظیم و ارائه گردیده است. 1-3- ویژگیهای معماری و ساختمانی در اقلیم گرم و مرطوب: 1- محافظت ساختمان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...