بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحی روی پریز برق

نکات کلیدی برای طراحی و اجرای پریز برق و ضوابط کاربردی آن

نکات کلیدی برای طراحی و اجرای پریز برق و ضوابط کاربردی آن تجهیزات پریزهای برق پریزها همگی ارتدار و حتماً نقطه ارت آنها اتصال به سیستم زمین شده باشد. مدارات طبق نقشهها کنترل شود. از پریزهای برق استاندارد 16 آمپر استفاده شود. اتصال به پریزها از سرسیمهای مناسب استفاده شود. نکات اجرایی پریزهای برق مدارهای روشنایی، پریز برق، تلفن، آنتن، دربازکن، زنگ اخبار و مدارات شبکه و سیستمهای دیگر (در صورت وجود) بطور مجزا و مستقل لوله-گذاری شود. کنترل سیم کشی های روشنایی و پریزهای برق طبق نقشه های تأیید شده و انتخاب رنگ های مناسب برای مدارها و با مجری هماهنگ نماید. مسیر سیم کشی ساختمان نمی تواند از میان ستونهای ساختمان باشد و همچنین نمی توان کلید یا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...