بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحی اتاق زایمان

دانلود راهنمای طراحی بخش اعمال زایمان

دانلود راهنمای طراحی بخش اعمال زایمان بخش سوم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره ۲۸۷-۳ در چهار جلد تهیه شده است به عنوان راهنمای طراحی بخش اعمال زایمان می باشد. سرفصل های راهنمای طراحی بخش اعمال زایمان : جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی بخش اعمال زایمان : فصل اول: معرفی، حدود و دامنه فصل دوم: زایمان و بیمارستان فصل سوم: سیستم های برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان فصل چهارم: شرایط مناسب محیط مادران فصل پنجم: آموزش پزشکی فصل ششم: کنترل عفونت فصل هفتم: ایمنی فصل هشتم: ارتباط بخش اعمال زایمان با سایر بخش های بیمارستان فصل نهم: عملکرد فضاهای بخش اعمال زایمان فصل دهم: نقشه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...