بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحی

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش دوم

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش دوم بخش دوم ایستگاه کار نشسته: ایستگاه کار، محل انجام کار و شیوه ای است که کار بدان طریق انجام پذیرد. توصیه ها و مقایسه استاندارد های ارگونومیکی در خصوص طراحی ایستگاه های کاری و ابعاد محیط کار مستقیما به داده های آنترومتریکی بستگی دارد. اما در هر صورت باید رفتارهای کاربر و سایر مشخصه های دیگر مربوط به محیط های کاری را نیز در نظر داشت. در انجمن ها وکمیته های مختلف دنیا ، اندازه ها و ابعاد مختلفی برای محیط های کاری پیشنهاد شده است، با این حال نباید این ابعاد و اعداد را به عنوان ملاک های طراحی مورد استفاده قرار داد، اما من حیث المجموع این اعداد ایده های مناسبی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کتاب طراحی پلان مسکونی آپارتمانی و ویلایی

مباحث کلی کتاب طراحی پلان مسکونی آپارتمانی و ویلایی : آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی هدف کلی: شناخت فضاهای مختلف یک واحد مسکونی شخص پس از مطالعه این بخش باید بتواند: عرصه های مختلف یک واحد مسکونی را نام ببرد. اجزاء عرصه خانوادگی را توضیح دهد. بخش های مختلف عرصه زندگی خصوصی را شرح دهد. قسمت های مختلف عرصه پذیرایی و مراسم را بیان کند. بخش هایی را که عرصه خدمات و پشتیبانی در آن جا قرار می گیرند را توضیح دهد. عرصه های باز و نیمه باز را در خانه مسکونی شرح دهد. فهرست مطالب : آشنایی با عرصه های مختلف واحد مسکونی عرصه زندگی خانوادگی فضای نشیمن آشپزخانه عناصر اصلی آشپزخانه (سینک ظر فشویی، یخچال، اجاق …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود رایگان کلاس درس دبیرستان ـ ویژگیها

پیش گفتار استاندارد کلاس درس دبیرستان- ویژگیهاکه توسط کمیسیون های مربوط تهیه وتدوین شده ودرهفتادوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان ومصالح ساختمانی مورخ 16/10/81               مورد تاییدقرارگرفته  است، اینک به استنادبندیک ماده 3 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استانداردملی ایران منتشرمی شود. برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپیشرفت های ملی وجهانی درزمینه صنایع ،علوم وخدمات استاندارد های ملی ایران درمواقع لزوم تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یاتکمیل این استانداردهاارائه شود، درهنگام تجدیدنظردرکمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرارخواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره ازآخرین تجدید نظرآنهااستفاده کرد.درتهیه وتدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجودونیازهای جامعه درحد امکان بین این استانداردواستانداردملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجادشود. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود ملاقات با مشتری قبل از طراحی

مقدمه قبل از طراحی یک پروژه مسکونی طراح باید چند کار مقدماتی را انجام دهد که هر کدام شامل جمع آوری سازماندهی و ارزیابی اطلاعاتی است که اساس مراحل بعدی طراحی را تشکیل می دهند. ملاقات و گفتگو با مشتریان معمولا اولین کار در مرحله تحقیق و آماده سازی بوده که در این فصل به تفصیل پیرامون آن بحث می نماییم. دیگر اعمال مقدماتی بیشتر مربوط به خود محل بوده و عبارتند از : بدست آوردن ابعاد و اندازه های مکان مورد نظر ؟؟؟؟؟ bare sheet و نقشه پایه با مقیاس مشخص ارزیابی و تحلیل مکان و بالاخره نوشتن برنامه طرح که جملگی در فصول 6 و 7 ارائه خواهد شد. ملاقات و گفتگو با مشتریان گام مهمی است چون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

چگونه گرافیک خود را بهبود ببخشیم؟

فکر می کنید برای طراحی خوب چه چیزی لازم است؟ شاید بگویید باید با استعداد بود، اما این کافی نیست. آن چه در این امر بیش از هر مورد دیگری نقش تعیین کننده دارد، نوع نگرش شما به موضوع طراحی ست همچنین اعتماد به نفس شما و هدفتان از طراحی. چگونه گرافیک خود را بهبود ببخشیم؟ اگر از رهنمودهایی که در ادامه مطلب برای شما ذکر خواهیم کرد به درستی استفاده نمایید، بدون شک به شما در پیشرفت و بهبود مهارت های طراحیکمک خواهد کرد. مشاهده کنید: طرح ها و گرافیک های مختلف را مشاهده و بررسی نمایید. منبع مهم نیست. شما می توانید هر نوع گرافیک قوی را مبنا قرار دهید. این کار موجب تقویت قدرت تجسم و پرورش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...