بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحي صندلي

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش سوم

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش سوم فضای لازم برای گرفتن و جابجایی وسایل: در طراحی وسایل؛ کنترل، گرفتن، حرکت و فضایی عمودی برای گرفتن وسایل اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. فاصله زیاد از اشیای که نیاز به جابجا شدن دارند ضمن اینکه باعث حرکت اضافی تنه و کاهش دقت در کار می شود، خطر درد را در پشت و شانه ها می افزاید. در این وضعیت، فاکتور مهم ارتفاع محور مفصل شانه و فاصله این مفصل تا پیش مشت می باشد. جهت طراحی برای یک جامعه باید صدک 5 را در نظر گرفت. در هر صورت این مقدار بر اساس داده های آنتروپومتریکی جدول 1 به صورت زیر می باشد؛ ارتفاع شانه در حالت ایستاده : مردان کوتاه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش دوم

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش دوم بخش دوم ایستگاه کار نشسته: ایستگاه کار، محل انجام کار و شیوه ای است که کار بدان طریق انجام پذیرد. توصیه ها و مقایسه استاندارد های ارگونومیکی در خصوص طراحی ایستگاه های کاری و ابعاد محیط کار مستقیما به داده های آنترومتریکی بستگی دارد. اما در هر صورت باید رفتارهای کاربر و سایر مشخصه های دیگر مربوط به محیط های کاری را نیز در نظر داشت. در انجمن ها وکمیته های مختلف دنیا ، اندازه ها و ابعاد مختلفی برای محیط های کاری پیشنهاد شده است، با این حال نباید این ابعاد و اعداد را به عنوان ملاک های طراحی مورد استفاده قرار داد، اما من حیث المجموع این اعداد ایده های مناسبی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استانداردهای ارگونومیک طراحی صندلی – بخش اول

چکیده : در این مقاله سعی شده است با تعریفی نسبتا مقبول از اصول اولیه علم ارگونومی، استاندارد های این علم را برای طراحی صندلی تبیین نماید. از این رو این مقاله در سه بخش تنظیم شده است که در بخش اول به توضیح علم ارگونومی می پردازد و در ادامه در بخش دوم با توضیح مفصل اندازه گیری های حاصل از آنتروپومتری در ایستگاه های کار نشسته، اندازه های استاندارد طراحی صندلی را در بخش سوم معرفی نماید.   هدف مقاله و دامنه کاربرد : ایجاد راهنمایی مناسب برای مهندسین معماری و متخصصان طراحی دکوراسیون داخلی به منظور؛ شناسایی، سنجش، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور ارگونومی و انجام اقداماتی به منظور حذف و به حداقل رساندن (استاندارد نمودن) …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...