بایگانی/آرشیو برچسب ها : ضوابط طراحی معماری برای معلولین

ضوابط کلی معلولان در طراحی ساختمانهای عمومی

ضوابط کلی معلولان در طراحی ساختمانهای عمومی اماکن عمومی منظور از اماکن عمومی در این آیین‌نامه‌، آن دسته از ساختمانهایی هستند که یکی از انواع‌خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. ورودی ها ورودی اصلی باید برای استفاده معلولان نیز در نظر گرفته شود، و به سواره‌رو یا پارکینگ‌ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد. ورودی ساختمان حتی الامکان هم سطح پیاده‌رو باشد. پیاده‌رو منتهی به ورودی معلولان باید با علایم حسی مشخص شود. حداقل عمل فضای جلو ورودی 140 سانتیمتر است‌. وجود سایه‌بان به عرض حداقل 140 سانتیمتر بر روی فضای جلو ورودی الزامی است‌. حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتیمتر باشد راهرو حداقل عرض راهرو 140 سانتیمتر است‌. کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ضوابط معماری معلولین جسمی – حرکتی

ضوابط معلولین جسمی – حرکتی ‌ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی 1- ساختمانهای عمومی ساختمانهای عمومی در این ضوابط و مقررات ، آن دسته از ساختمانهای هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می دهند . در طراحی این گونه ساختمانها باید ضوابط زیر رعایت گردد . 1-1- عناصر مشترک در کلیه ساختمانهای عمومی 1-1-1- ورودیها 1-1-1-1   ورودی اصلی باید برای استفاده همگان قابل دسترس باشد . 1-1-1-2   پیاده رو منتهی به ورودی قابل دسترسی باید با علایم حسی برای افراد نابینا و نیمه بینا مشخص شود . 1-1-1-3   ورودی ساختمان حتی الامکان همسطح پیاده رو باشد . 1-1-1-4   حداقل عرض فضای جلو ورودی 140 سانتیمتر باشد . 1-1-1-5   حداقل عرض …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...