بایگانی/آرشیو برچسب ها : ضریب پیمان در ترک تشریفات

ضریب پیمان و فاکتورهای تعیین کننده آن

ضریب پیمان و فاکتورهای تعیین کننده آن ضریب پیمان چیست ؟ زمانی که قیمت خالص هر پیمان برآورد شد ، یک سری ضرایب پیمان مربوط اعمال می گردد که به ضرایب پیمان معروف می باشند. ضرایب پیمان ضریب طبقات ضریب تعدیل ضریب سختی کار ضریب تسریع ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادی پیمانکار فاکتورهای تعیین کننده ضریب پیمان سود پیمانکار هزینه دفتر مرکزی هزینه بیمه هزینه مالیات هزینه مستمر کارگاه هزینه تهیه ضمانت نامه ها هزینه کسور وجه الضمان هزینه های پیش بینی نشده هزینه عوارض شهرداری هزینه صندوق کارآموزی هزینه عوارض معدن سازمان نظام مهندسی

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...