or

بایگانی برچسب: صدور پروانه ساختمانی برای ایثارگران

آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی

مراحل گرفتن پروانه ساختمان مقدمه شهروندانی که برای ساخت مسکن تمایل به اخذ پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار را دارند باید قبل از هر گونه انجام عملیات ساخت و ساز، مراحلی را از طریق شهرداری طی نمایند. در بیان اهداف شهرداری به جز نکاتی که در سلسله مباحث این مجموعه اشاره شده، باید گوشزد نمود شهرداری به استناد وظایف …

ادامه...