بایگانی/آرشیو برچسب ها : شیب لوله کشی فاضلاب

شیب استاندارد لوله کشی فاضلاب ساختمان و نحوه محاسبه آن

تعیین شیب لوله های افقی  و لوله افقی اصلی ساختمان شیب لوله های افقی فاضلاب باید به اندازه ای باشد که سرعت جریان فاضلاب در داخـل لولـه حـداقل s/m 0/7 باشد. به دلیل شیب دار بودن لوله های افقی، حتی الامکان باید از طراحی شـبکه فاضـلاب بـا لولـه هـای افقـی بلنـد اجتناب نمود، زیرا احتمال گرفتگی لوله ها بیشتر شده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...