or

بایگانی برچسب: شروع بیت با حرف چ

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف چ

چرا نمی شود بگویم از شما؟ علامت سوال       نمی شود بگویم از شما چرا؟ علامت سوال مریم آریان چادر سیاه روی سرت، مثل اینکه … آه       مهتاب می شوی وسط یک شب سیاه علی رضا ازادی چقدر خسته ام از این دقیقه های پاپتی        از امتداد خسته ی کلاف بی عدالتی سمیه آقایی چو شب به راه تو ماندم که …

ادامه...