or

بایگانی برچسب: شروع بیت با حرف ظ

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ظ

ظلم ماری است هر که پروردش                          اژدهایی شد و فرو بردش ظل ممدود خم زلف تو ام بر سر باد                     کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد ظالم ببمرد و قاعده زشت از او بماند-          …

ادامه...