or

بایگانی برچسب: شروع بیت با حرف ط

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ط

طبق قانون مصوب شده در چشمانت       باید یک عمر بمانند به در چشمانت حامد ابراهیمی طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست سعدی طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد          در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد نشاط اصفهانی طاقت ز کفم رفت و ندانم چه کنم           یادش همه …

ادامه...