or

بایگانی برچسب: شروع بیت با حرف ح

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ح

حالت سوخته را سوخته دل داند و بس        شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست توحید شیرازی   حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست           که آشنا سخن آشنا نگه دارد حافظ   حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد        زمانه را سند و دفتری و دیوانی است پروین اعتصامی   حرمت عاطفه با سنگ جدایی مشکن      می …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...