or or

بایگانی برچسب: شبیه سازی ربات صنعتی

دانلود شبیه سازی سامانه های صنعتی با کمک نرم افزار Citect HMI-SCADA

دانلود شبیه سازی سامانه های صنعتی با کمک نرم افزار Citect HMI-SCADA پروژه شبیه سازی سامانه های صنعتی با کمک نرم افزار Citect HMI-SCADA برای دریافت درجه کارشناسی در رشته برق قدرت فهرست مطالب شبیه سازی سامانه های صنعتی با کمک نرم افزار Citect HMI-SCADA : فصل اول: آشنایی با سامانه کنترل و نظارت مقدمه روند تکامل و بررسی انواع HMI معرفی فن آوری HMI Alarm Server فصل دوم: مروری بر Citect HMI/SCADA مقدمه Citect HMI/SCADA چیست؟ کنترل نظارتی جمع آوری داده فصل سوم: Citect Explorer مقدمه باز کردن Citect Explorer پروژه های ضمیمه Citect Project Editor Citect Graphics Builder Cicode Editor …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...