بایگانی/آرشیو برچسب ها : شار

وضعیت شار در قرن 11 تا 13 هجری قمری

وضعیت شار در قرن 11 تا 13 هجری قمری تکیه دولت صفوی بر مفاهیم عرفانی و تعابیر مذهب شیعه. نوعی حکومت فرقه ای-حزبی ایجاد می شود. سیاست ارضا صفویه به سیاسات ارضا ساسنیان شباهت دارد. حکومت مقتدر مرکزی ایجاد می شود. برای اولین بار بعد از اسلام در ایران، قلاع ارزش نظامی خود را از دست داد. انجمن های صنفی از سه جهت تحت نظارت هستند: کیفیت و کمیت محصول زیر نظر دیوان حسبت، امور انتظامی و جزایی تحت نظارت داروغه، مالیات زیر نظر کلانتر اولین بازتاب شهر آرمانی به هنگام حکومت شاه طهماسب و پایتخت شدن قزوین بروز می کند.پیدایش مفهوم خیابان در مقابل بیابان.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

وضعیت شار از قرن 7 تا 11 هجری قمری

وضعیت شار از قرن 7 تا 11 هجری قمری یورش مغول در قرن 7 و نابودی مفهوم شهر.اجرای طرح و تمغا و نابودی اقتصاد شهری و روستایی اولین حرکت ها برای جلوگیری از ویرانی بیشتر شهرها، در زمان هلاکوخان با کمک خواجه نصیر الدین طوسی.شهر مراغه اولین پایتخت مغولی در ایران. دومین حرکت عمده در زمان غازان خان صورت می گیرد.حضور خواجه رشید الدین فضل الله نشان گر اولین حرکت دیوانی برای ساماندهی تولید، توزیع و مبادله است. ایجاد تک شهرها:اولین نمونه شهر تبریز می باشد که در زمان غازان خان گسترش می یابد.شام غازانی در کنار تبریز بنا می شود.خواجه رشید الدین دستور به ساختن ربع رشیدی می دهد. هر دو شهر شطرنجی هستند. نمونه دیگر شهرها، سلطانیه است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

وضعیت شار در قرن 5 و 6 هجری قمری

وضعیت شار در قرن 5 و 6 هجری قمری افول تجدید حیات علمی با به قدرت رسیدن ترکان سلجوقی در ماوراالنهر شکل گیری نظام متمرکز و قاهر دولتی.توافق دولت سلجوقی با خان های نظامی برای ایجاد اتحاد سیاسی-مذهبی.مالکیت همه جانبه دولت بر همه منابع تولود و توزیع ثروت(مهم ترین ویژگی) احیای نظام اقطاع و تیولداری در دولت سلجوقی.جایگزین شدن اقتصاد متکی مبتنی بر آب و زمین بر اقتصاد متکی بر طلا. مذهب رسمی شافعی دو درلت سلجوقی. ایجاد مدارس نظامیه در بغداد در سطوح مختلف. اولین دولت قاهر مرکزی بعد از اسلام سه جامعه شهری، روستایی و ایلی، از اقتصادی جنگی و نظامی تبعیت می کنند. سازمان کالبدی: مراکز حکومتی، محلات اعیان و اشراف، بازار و محلات شهری(به جز طبقات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...