بایگانی/آرشیو برچسب ها : سیستم های کنترل گسترده dcs

دانلود تحقیق معرفی سیستمهای کنترل

دانلود تحقیق معرفی سیستمهای کنترل 1-1 مقدمه: کنترل خودکار پیشرفت علوم مهندسی نقشی حیاتی داشته است. کنترل خودکار علاوه بر نقش بسیار مهمی که در سیستمهای فضا پیما، هدایت موشک، روباتها و سیستمهای مشابه داشته است. بخش مهم ناگسستنی از فرآیندهای صنعتی امروزی است. کنترل خودکار در کنترل عددی ماشینهای ابزار، طراحی هواپیماهای بی سر نشین و طراحی اتومبیل وکامیون کاملاً ضروری است.  در فرایند صنعتی متنوعی چون کنترل فشار، دما، رطوبت، چسبندگی و جریان نیز کنترل نقشی اساسی دارد. چون پیشرفت نظریه کنترل خودکار و کاربردهای آن عامل دستیابی به کارایی بهینه سیستمهای دینامیکی، ازدیاد بازده، و تسهیل کارهای تکراری دستی است، مهندسین و دانشمندان باید درک خوبی در این زمینه کسب کنند. مرور تاریخی:  اولین کار برجسته در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

گزارش پروژه درس کنترل صنعتی پیشرفته – قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS

گزارش پروژه درس کنترل صنعتی پیشرفته – قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS 1- مقدمه قابلیت اطمینان دارای معانی وسیعی است. در حالت کلی قابلیت اطمینان به توانایی سیستم به منظور اجرای وظایف تعیین شده آن اتلاق می‌باشد. تعریف مفیدی که می‌تواند ابعاد مختلف این مفهوم را بیان کند، عبارتست از: قابلیت اطمینان احتمال این است که یک ابزار یا یک سیستم در یک بازه زمانی مشخص و تحت شرایط کاری مشخص وظایف خود را به درستی انجام دهد. قابلیت اطمینان می‌تواند با استفاده از مفاهیم ریاضی مربوط به احتمال محاسبه شود. بدین صورت که مقدار قابلیت اعتماد به صورت احتمال عملکرد موفق نشان داده می‌شود. در حالت کلی یک سیستم به طور مورد مطلوب کار می‌کند اگر سیستم در حین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...