or

بایگانی برچسب: سويي چيرو هوندا

سوئی چیرو هوندا

تصور این که یک پسر آهنگر فقیر که با صداهای کوبنده پتک بر سندان بزرگ شده بود صاحب شرکت هوندا موتور شود و بتواند یکی از ثروتمندان شرکت خودروسازی ژاپن تبدیل گردد کمی سخت به نظر می‌رسد، خصوصا این که او هیچ تحصیلات عالیه‌ای هم نداشت. سوئی چیرو هوندا، پسر آهنگر فقیری در روستای کوچک کومیو بود این روستا در …

ادامه...