بایگانی/آرشیو برچسب ها : سوالات روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک

مجموعه سوالات بیوشیمی

سوالات بیوشیمی 1-فراوانترین عنصر بدن کدام است؟ الف) هیدروژن                ب) کلسیم                 ج) اکسیژن                   د)کربن 2-در استیل کوآنزیمAکدام گروه عاملی وجود ندارد؟ الف) هیدروکسیل              ب) استر               ج)فسفات                     د)تیواستر 3-اساس ایجاد ماکروملکول ها واکنش بین……در بیوملکول ها که به صورت……انجام میگیرد. الف) زنجیره ها/اختصاصی                                    ب) زنجیره ها/غیر اختصاصی                     …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

دانلود جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بهزاد لامع راد و دکتر رضا حاجی حسینی تهیه شده است در دهه گذشته بعضی از روش های آزمایشگاهی موجب تغییرات زیادی جهت کشف پدیده های شگرف طبیعت شد و کشف روش ها و دستگاه های جدید موجب جهش شگرفی در شناسایی بیشتر اعجاز طبیعت شده اند. در این جزوه سعی شده است که اصول فیزیکی دستگاه ها و به روز رسانی روش ها البته به صورت فشرده در اختیار دانشجویان مشتاق قرار داده شود. فهرست مطالب جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک : فصل ۱ مقدمه زنجیره های پلی پپتیدی و پلی نوکلئوتیدی ساختار پلیمرها مفهوم ساختارهای طبیعی و دناتوره …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...