بایگانی/آرشیو برچسب ها : سوالات بیوشیمی هورمون

مجموعه سوالات بیوشیمی

سوالات بیوشیمی 1-فراوانترین عنصر بدن کدام است؟ الف) هیدروژن                ب) کلسیم                 ج) اکسیژن                   د)کربن 2-در استیل کوآنزیمAکدام گروه عاملی وجود ندارد؟ الف) هیدروکسیل              ب) استر               ج)فسفات                     د)تیواستر 3-اساس ایجاد ماکروملکول ها واکنش بین……در بیوملکول ها که به صورت……انجام میگیرد. الف) زنجیره ها/اختصاصی                                    ب) زنجیره ها/غیر اختصاصی                     …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی

دانلود جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی که در ۷ جلسه در دانشگاه زاهدان تدریس شده است فهرست مطالب جزوه بیوشیمی هورمون : انواع Cell to Cell communication Or Signaling سیگنال های محلول در آب سیگنال های محلول در چربی تفاوت هورمون های محلول در آب و هورمون های محلول در چربی انواع رسپتورها مکانیسم عمل هورمون های استروئیدی مکانیسم عمل گیرنده های سطح سلولی گیرنده های تیروزین کینازی گیرنده های متصل به کیناز (Receptor linked to kinase) اگونیست و انتاگونیست گیرنده غده پینه آل محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – بافت هدف غده تیروئید مراحل بیوسنتز هورمون های تیروئیدی هورمون های موثر در تنظیم کلسیم هورمون PTH قشر غده فوق کلیه بیوسنتز آلدوسترون بیوسنتز کورتیزول بیوسنتز …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...