بایگانی/آرشیو برچسب ها : سمنان

دانلود بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرايش مالی The Survey of the Relationship between Credit Risk Management and  Deferred receivables of Mellat Bank (Case Study: Semnan Province Mellat Bank Branches Management) چكيده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود طرح جامع سمنان

دانلود طرح جامع سمنان (شش جلد کامل) طرح جامع سمنان که در شش جلد توسط مهندسین مشاور آرمانشهر در سال ۱۳۹۴ تهیه شده است سمنان شهر مرکز استان و نیز مرکز شهرستان سمنان است که در ارتفاع ۱۴۶۰ متری از سطح دریا واقع شده است و دارای شیب عمومی شمالی – جنوبی است. این شهر در دشت وسیعی به نام سمنان قرار گرفته که در حاشیه کویر نمک و در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع شده است. فهرست مطالب طرح جامع سمنان : جلد اول: مطالعات حوزه فراگیر مسایل جغرافیایی و اقلیمی منطقه اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه نحوه توزیع جمعیت در منطقه وضع ارتباطات در منطقه اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...