بایگانی/آرشیو برچسب ها : سبک های شهرسازی در ایران

مقاطع تاریخی در سبک های شهرسازی ایران قبل از اسلام

مقاطع تاریخی در سبک های شهرسازی ایران قبل از اسلام مرحله شکل گیری و پیدایش شهر، رشد آن در دوران ماد و بالندگی آن در دوره هخامنشی(استقرار قطعی شیوه پارسی) پیدایش نوشهرها و سازماندهی شیکه شهری. وجود شهرسازی یونانی. پیدایش دولت سلوکی. تجربه بزرگ در ایجاد شهرهای جدید با مفهوم دوگانه شهر-دولت یونانی و شهر-قدرت ایرانی پیدایش نوشهرهای سوق الجیشی و تعمیم مفهوم شهر به منطقه ای فراتر از محدوده کالبدی بلافصل آن.دو دولت اشکانی و ساسانی مفهوم شهر-دولت را از بین می برند  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...