بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختمان بتنی یک طبقه

اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی

اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی به شرح زیرمی باشد : پی کنی ستون تیرهای اصلی سقف دیوارچینی دوجداره قسمت اول: پی که ممکن استپی های نقطه ای برای سختمانهایی که بارآن به طورمتمرکز به زمین منتقل می شود ساخته گردددراین صورت لایه های پی های تکی یانقطه ای به شرح زیراست : الف ) زمین مناسب    ب ) بتن مگر   ج ) میلگردهای کف پی   د ) بتن اصلی ذ ) میلگردهای ریشه ارتفاع پی های نقطه ای درهرمورد با توجه به باروارده تعیین می گردد . پی هاینقطه ای تا ارتفاع40سانتیمتر رابا پله اجراء نمود واز40 سانتیمتر تا25 /1 متر رامی توان به صورت دو پله واز ارتفاع 25 /1 به بالا را می توان بصورت چند پله …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...