or

بایگانی برچسب: روش های آبیاری درختان

دانلود کتاب روش های آبیاری

دانلود کتاب روش های آبیاری (سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران) کتاب روش های آبیاری تألیف ملیحه کارگری که توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر شده است آب موهبتی است که بقا بشریت و محیط زیست وابستگی جدی و غیرقابل اجتناب به آن دارد. لذا باید در نگهداری و استفاده صحیح از آن نهایت …

ادامه...