or

بایگانی برچسب: روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال 1388 انجام گرفت. براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای 200 نفر از هر پایه تحصیلی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش این پژوهش توصیفی است، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل: آزمون t، آزمون …

ادامه مطلب...

نظریه ها و شیوه های نوین تدریس

هدف‌هاى آموزش انفرادى رعایت تفاوت‌هاى فردى رشد استقلال در عمل و یادگیرى عادت به مطالعه ایجاد مهارت در مطالعه مطالعه خود هدایت‌شده و مستقل پیشرفت بر اساس توان فردى یادگیرى تا حد تسلط تدریس خصوصى راهنمایى یادگیرى تا حد تسلط (انفرادى) (mastery learning) آموزش برنامه‌اى (PI) آموزش برنامه‌اى خطى اصول مهم در برنامه‌ریزى خطى آموزش برنامه‌هاى شاخه‌اى مشخصات برنامه‌هاى شاخه‌اى …

ادامه مطلب...

گزارش کار آموزی یک روز با یک کودک استثنایی

آموزش و پرورش کودکان استثنایی گزارش کار آموزی یک روز با یک کودک استثنایی ابتدا که وارد حیاط مدرسه شدم حس غریبی داشتم، احساس می کردم که اینجا آخر دنیاست. و کسانی که در آنجا قرار دارند تا آخر عمر به معلمانشان وابسته اند و از عهده هیچ کاری بر نمی آیند اما با از نزدیک دیدن آنها نظرم عوض …

ادامه مطلب...

بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل ‌می‌باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده. تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی …

ادامه مطلب...

پژوهش درس روانشناسی رشد 2

  1- صفحه روی جلد گزارش   2- مقدمه (یک صفحه) 3- سوابق تحقیق (یک صفحه) 4- متن تحقیق (حد اقل 10 صفحه) 5- نتیجه گیری (یک صفحه) 6- ارائه پیشنهادات (یک صفحه) 7- صفحه آخر (منابع و مآخذ) فایل ورد 19 صفحه ای

ادامه مطلب...

پروپوزال بررسی تاثیر الگوهای دلبستگی بر رضایت زناشویی

روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، 1378). مازن و شاور(1987 ، 1990) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع …

ادامه مطلب...

پروپوزال بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی کنترل خشم بر میزان پرخاشگری جوانان معتاد

اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید. بعضی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی،عامیانه، غیر معمول دور از موازین علمی. و معتاد کسی است که نیازمند و وابسته روانی-جسمانی به مواد و عوامل مخدر و عادت زا …

ادامه مطلب...

پروپوزال میزان اضطراب واسترس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پروپوزال میزان اضطراب  واسترس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان در محیط دانشگاه با عوامل استرس زا برخورد دارند . می خواهیم بدانیم چه عواملی دانشجویان را با توجه به سطوح مختلف آنها در کلاس دچار استرس می کند . این عوامل چه چیزهایی هستند و شیوه های مقابله با استرس دانشجویان مجرد و متاهل را بررسی کنیم . …

ادامه مطلب...

پروپوزال تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سلامت جامعه

فیلترینگ و قطع دسترسی و کلا اعمال محدودیت های اجتماعی به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای کنترل بازتابهای منفی این پدیده نیست و بعضا نتایج عکس را در پی دارد . در واقع بهتر است با افزایش سطح آگاهی ها و آموزش های لازم افراد جامعه را به سمت استفاده مطلوب و درست از این شبکه ها سوق داد و …

ادامه مطلب...

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

  این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.  فایل پی دی اف 11 صفحه ای

ادامه مطلب...