بایگانی/آرشیو برچسب ها : رصدخانه

مستندنگاری پروژه رصدخانه شهری تهران

فهرست مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم دانش تجربه مدیریت دانش مدیریت دانش در پروژه مدیریت پروژه مستندنگاری رویکردهای مستدنگاری فصل دوم: شناخت عمومی و پیشینه رصدخانه شهری تعریف رصدخانه شهری و انواع آن پیشینه رصدخانه های شهری جهان پیشینه احداث نخستین رصدخانه شهری در ایران اهمیت، جایگاه، اهداف و رویکرد رصدخانه شهری در نظام مدیریت شهری رصدخانه شهری تهران فصل سوم: مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی پروژه روند انجام مطالعات نقش سازمان های مرتبط در مرحله مطالعات طرح مسئله و سیاست های طرح بررسی اسناد فرادست منابع اطلاعاتی منابع مصرف شده در فاز مطالعات فصل چهارم: طراحی پروژه رصدخانه شهری تهران زیرساخت های پروژه رصدخانه شهری تهران طراحی معماری و فناوری پروژه رصدخانه شهری طراحی مفهومی پروژه رصدخانه شهری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...