بایگانی/آرشیو برچسب ها : راهبردهای یادگیری و مطالعه

دانلود پژوهش مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود پژوهش مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق 7- مشخصات موضوعی طرح: 1/7- خلاصه: به منظور بررسی روشهای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت در نوجوانان به نظر رسید تحلیل محتوای کتب درسی به دلیل ماهیت تبادل کلامی آنها لازم باشد. بنابراین از میان جامعه مورد نظر (کتب درسی دوره راهنمایی) کتب مربوط به علوم انسانی در پایه سوم راهنمایی مورد تحلیل محتوا قرار خواهد گرفت و پس از شناسایی مضامین و مفاهیم همسو با مفاهیم ایثار و شهادت میزان درونی شدن این مفاهیم توسط آزمون (محقق ساخته) نگرش سنج در مقیاس افتراق معنایی بررسی شده و پس از تحلیل توصیفی اطلاعات بدست آمده به ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روشهای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت خواهیم پرداخت.   …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...