بایگانی/آرشیو برچسب ها : دینامیک ماشین نصیر

دانلود جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی

دانلود جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی که در ۱۲ فصل و ۳۶۴ صفحه تهیه شده است از جزوات خوب در زمینه دینامیک ماشین بوده تعاریف و مفاهیم اولیه: سینماتیک: بررسی حرکت نسبی اجزاء ماشین، تحلیل تغییر مکان، سرعت و شتاب سینتیک: تحلیل نیروهای مؤثر روی اجزاء و حرکت ناشی از آن مکانیزم: وسیله ای برای تبدیل حرکت به الگوهای مورد نظر و معمولا همراه با نیرو کم و مصرف توان کم ماشین: معمولالا در برگیرندهء مکانیزمهایی است که نیروهای قابل توجهی تولید کرده و توان قابل توجهی انتقال می دهند. دیاگرام سینماتیکی: هنگام بررسی حرکت اجزاء ماشین معمول است که ساختار کلی رسم شود و تنها ابعادی که در حرکت موثرند در نظرگرفته شوند. سرفصل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...