or

بایگانی برچسب: دوران شارع

دوران شار

دوران شار قرن 9 قبل از میلاد تا قرن 7 میلادی قرن 9 تا 4 قبل از میلاد، سبک پارسی، ماد و هخامنشی قرن 3 قبل از میلاد، آمیختگی شار پارسی با دولت-شهر یونانی، شهر پارسی-هلنی اواخر قرن 3 قبل از میلاد تا قرن 7 میلادی، سبک پارتی، اشکانی و ساسانی اولین حکومت های مستقل داخلی بعد از اسلام تا …

ادامه مطلب...