or

بایگانی برچسب: دفتر معماری سهراب رفعت

ویلای هفت سنگان قزوین/ویلای هفت سنگان قزوین/دفتر معماری سهراب رفعت

باتوجه به فضاهای درخواستی کارفرما ( برای طراحی یک ویلای تفریحی ) و همینطور شکل هندسی و مساحت زمین سعی بر آن شد که با حجمی کشیده شده در عرض زمین بیشترین نور طبیعی جنوب را درفضاهای داخلی ( بخصوص در زیر زمین ) داشته باشیم . با این ایده ساده توانستیم بیشترین لند اسکیپ را مقابل ویلا فراهم کنیم …

ادامه...